جنگ کار

Forgotten در ميان جنگلي از bambooايستاده ام .

به يكي گفتم من ناراحتي ها و مشكلات ام را به اراده تبديل ميكنم . فكر كه كردم ديدم راست گفته ام. وقتي ناراحتي ها و درد هام بيشتر بوده من هم موفق تر بوده ام . اين بار بايد موفق بشم . بايد آنچه را كه مي خواهم اش تسخيرش كنم . بايد . باید .و....

همه خواهند دید.

/ 2 نظر / 7 بازدید
ميثم

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک ... (با اجازه نيما!)