شمشیر سامورایی: گداختگی ه 513 ام. آب دیدگی  ه 512 ام , محکمتر بزن برادر چونگ. این قرار ه همه چیزی رو ببره . حتی سنگ رو برادر کیم؟ آره , حتی سنگ رو, برادر چونگ.راستی کیم! کوره را داغ تر کن . آب رو هم سرد تر .

روزی که به دنیا آومدم . به جای اذان در گوشم گفتند:

welcome my son , welcome to machine          

/ 2 نظر / 8 بازدید
زیبا

سلام عزیز. میای واسه هم لینک بذاریم؟

احسان

ببين عزيز وبلاگ من هم مثل حلاج وشان ه . حتی مخروبه تر . داغون اينجا .کسی نمياد مطالبت رو بخونه