سايت . ۹ صبح

ایمجین!!

عصر تو یکی از جزایر گالاپاگوس بین جنگل و ساحل نشسته بودی . آتیش کنارت بود . ماهی کباب شده میخوردی . لای انگشت هات شن میرفت . خرچنگ ها با اون بیل بیلک هاشون میرفتن اینور اونور . پرنده ها تو هوا جیغ جیغ میکردن . نسیم  خنکی خیلی آرام بوی دریا رو میوورد . هر وقت میخواستی میتونستی تو دریای مرجانی گرم و کم عمق شنا کنی . لاکپشت ها هم آدم حسابت نمیکردن!!!!!

                         bartoleme.gif sunset.gif

                         boobie.gif turtle.gif  

                         brown.gif iguana.gif

/ 2 نظر / 2 بازدید
فنود

يه چيزيو می دونی ؟ تو حيف شدی! برات کارت ژستال می فرستم.