تناوب ۵۱۳۳۸۲۱۰۷۷۰۳ ام

یک شنبه  ساعت ۸ صبح   عشق آباد مزار شریف

الان من اینجا توی سایت نشستم . ساعت ۹ ادبیات دارم .

احساس خستگی میکنم (انگار تو ی پاهام زهر تزریق کرده اند) . از این تناوب های کوتاه شونده ی روزانه . از همی چی . از یه روز دیگه که باید یه سری آدم کاکتوس مانند  رو به آغوش بکشم .

/ 3 نظر / 5 بازدید
فنود

مازوخيسم بد درديه!

صديق

عشق آباد مزارشريف يه توصيف استثنايی از اين خوکدونی تميز وسط خوکدونی بزرگ کثيف.