چیز هایی که وجود ندارند و انسان بهشون فکر میکنه.

قطعیت

عدالت

حقوق زن در اسلام

آزادی

برابری

..........

/ 1 نظر / 9 بازدید