/ 2 نظر / 2 بازدید
غزاله

بن بست... هم پوشاني... پنهان كردن آشغال زير فرش... اختلافات ارتفاعي ظاهري، در حالي كه همشون هم سطحن و بالا و پايين و زير و رويي وجود نداره... بنفش....

احسان

.زدی وسط