واسه این کشیدم که  ... که ... که تنهام. دارم تنها میشم03.gif

2002806444655388941_rs.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید
فنود

بی تو اما من به چه حالی ...